Reverse Osmosis Su Arıtma Cihazı

Reverse Osmosis Su arıtma Cihazı; su arıtma cihazlarında kullanılan arıtma yöntemlerinin başında gelmektedir. Bu  yöntem kullanılarak arıtılan sular kaliteli ve lezzetli içme suyu olarak kullanılmaktadır.Ters Ozmos tabiatta kendiliğinden gerçekleşen bir doğa olayıdır. Bitkilerin kökleri vasıtası ile topraktaki suyu emip üst dallarına kadar iletmesi bu yöntem sayesinde olur. Arıtma sistemlerinde kullanılan bu yöntem de doğadan ilham alınarak tasarlanmıştır.

Doğadaki ozmos olayını, tersine çevirerek su arıtım da kullanabilmek için suya osmotik basınçtan daha yüksek bir basınç uygulamak gerekir. Bu basıncı bir pompa sayesinde oluşturarak yarı geçirgen bir membrana (özel bir tür filtre) uygularsak suyun saf kısmı membranın üretim kısmına geçerken, bakteri, pirojen, organik madde, ve iyonlar atık kısmında kalır ve dışarı şarj edilir. Bu saflaşma oranı ise değişen parametrelere bağlı olarak %95-%98 arasında değişir. Yani 1600 iletkenliğinde giren örnek bir su çıkışta 80-32 iletkenlikte ve saflaşmış olarak çıkar. Suyu bu rakamlardan daha fazla saflaştırmak için reçineli deionizere veya ikinci bir membran ünitesine ihtiyaç vardır. Fakat genellikle bu saflık istenilen düzeyden çok daha iyidir.

Reverse Ozmos cihazında su basınçlı olarak sürekli membrana pompalanır. Saflaştırılmış su devamlı olarak üretim kısmından çıkarken, bir kısım saflaşmamış su da atık kısmından tahliye edilir. Bu cihazlar ürettikleri suyun yaklaşık %25 kadarını da atık su olarak atarlar. Bazı modellerde bu atık geri kazanılarak tekrar sisteme verilir.

Reverse ozmos sistemleri giderek düşen maliyeti ve alternatiflerine olan üstünlükleri sebebiyle geniş bir pazar bulmaktadır. Reverse ozmos cihazları çoğu zaman ön arıtıma ihtiyaç duyarlar. Hatta ön arıtma da kullanılan filtreler ve aparatlar ne kadar kaliteli olursa sistemin verimi ve çalışması da o kadar uzun ömürlü olmaktadır. Özel suların arıtımı için, özel ozmos uygulamaları gerekir. Ne yazık ki arıtım sektöründe bu seçimleri ve uygulamaları yapabilecek pek az firma bulunmaktadır. Reverse Ozmos seçimi oldukça detaylı bir işlem olduğundan mutlaka personelimizden teknik destek almanızı tavsiye ederiz.

Reverse Osmosis Su Arıtma Cihazı Çalışma Prensibi

Kısaca su moleküllerinin 0,0000001 milimetre gözeneklere sahip yan geçirgen bir membrandan su basıncı vasıtasıyla geçirilmesi işlemidir. Uzun levhalar halindeki membranların ustalıkla birbirleriyle kat kat sandviç haline getirildikten sonra delikli merkezi bir tüpün üzerine spiral şekilde sarılmasıyla oluşur. Bu sarılı konfigürasyona genel olarak spiral sargılı membran yada modül denir. Bunlar değişik miktarlardaki suları işlemek için muhtelif boylarda üretilirler. Tipik olarak ev su arıtma sistemlerinde kullanılan bir modül 5 cm çapında ve 25 cm boyunda iken, endüstriyel bir modül 10 cm çapında ve 100 cm boyunda olabilir.

Bir membranın kullanılabilmesi ve yüzeyine basınç uygulanabilmesi için bir çeşit kabın (membran muhafazası) içinde olması gereklidir. Suyun membrandan geçirilebilmesi ve istenmeyen maddelerden arıtılması için gereken enerjiyi bu basınç sağlar. RO’nun en şaşırtıcı özelliği ise filtreden geçemeyen atık maddelerin yıkanarak, otomatik olarak gidere yönlendirilmesi ve bu sayede geleneksel filtrelerdeki gibi tıkanma olmamasıdır. Şebeke suyunun bir miktarı ile reddedilen maddelerin atık kanalına sürüklenmesi sayesinde temizlik sağlanır. RO filtrelerin uzun yıllar yeni gibi performans göstermelerinin nedeni iste budur.

Ters Ozmos (Reverse Osmosis) prosesleri günümüzün en gelişmiş su arıtma teknolojileridir. Bu sistemle arıtılacak olan su miktarı sonu yoktur. İstediğiniz kapasiteye çıkartabilirsiniz.

Ozmos olayı doğada sürekli olarak gerçekleşen bir olaydır. Örneğin bitkiler topraktan bu yolla sularını temin etmektedirler. Temel çalışma prensibi, farklı iyon konsantrasyonuna sahip olan ve aralarında yarı geçirgen (bazı maddelerin geçişine izin verirken, bazılarına izin vermeyen) membran bulunan iki çözeltinin osmotik basınç vasıtasıyla iyon konsantrasyonlarının eşitlenmesi olayıdır. İyon konsantrasyonun eşitlenmesi, konsantrasyonu düşük olan çözeltiden, konsantrasyonu yüksek olan çözeltiye sıvı geçişiyle sağlanır. Sıvının diğer tarafa geçiş hızı, sıcaklık, basınç, sudaki iyon tipleri ve membranın yapısına bağlıdır.

Reverse osmosis sistemlerinde ‘Ozmos’ olayını tersine çevirmek için, bir pompa ve osmotik basınçtan daha büyük bir basınç uygulandığında, yarı geçirgen olan ve üzerinde 5A (Angstrom) boyutlarında delikler bulunan membran, sadece saf suyu geçirirken bakterileri, projenleri, organik maddeleri, aluminyum ve ağır metalleri tutar. Bazı durumlarda suyun cinsine bağlı olarak ön arıtmaya tabi tutmak gerekir. Bu ön arıtma; filtreler ve su yumuşatma cihazları olabilir.